OZ Święta Katarzyna
Pin   ul. Żeromskiego 1
       55-010 Święta Katarzyna
       tel. (71) 311-62-99

       OZ Siechnice
Pin   ul. Kolejowa 15
       55-011 Siechnice
       tel. (71) 311-55-17

bipSkontaktuj się z nami

    Odbierz wyniki badań

.

 

Wdrożenie i testowanie pilotażowych rozwiązań telemedycznych w zakresie modelu "Geriatria" we Wrocławiu i woj. dolnośląskim w latach 2022-2023

Wdrożenie i testowanie pilotażowych rozwiązań telemedycznych

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie jest partnerem 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu podpisał umowę na dofinansowanie realizacji Projektu nr 2172:

Wdrożenie i testowanie pilotażowych rozwiązań telemedycznych w zakresie modelu "Geriatria" we Wrocławiu i woj. dolnośląskim w latach 2022-2023 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w kwocie 1 776 134,34 PLN i budżetu państwa w kwocie 313 435,52 PLN.

Szacowany całkowity koszt realizacji Projektu wyniesie 2 089 569,86 PLN.

Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami medycznymi, partnerem naukowym i technologicznym.

 

Planowane zakończenie Projektu 31-12-2023r.

  • Projekt realizowany jest w ramach Programu „Zdrowie”, którego wdrożeniem zajmuje się, jako Operator -  Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z Norweskim Dyrektoriatem do Spraw Zdrowia.
  • Wpisuje się w zakres Ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu poprzez stosowanie rozwiązań telemedycyny i e-zdrowia
  • Zakłada przetestowanie w ramach pilotażu opracowanego przez polskich i norweskich ekspertów modelu procedur telemedycznych w obszarze: GERIATRIA.