OZ Święta Katarzyna
Pin   ul. Żeromskiego 1
       55-010 Święta Katarzyna
       tel. (71) 311-62-99

       OZ Siechnice
Pin   ul. Kolejowa 15
       55-011 Siechnice
       tel. (71) 311-55-17

bipSkontaktuj się z nami

    Odbierz wyniki badań

.

 

INFORMACJE DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE STRON WWW
(Polityka prywatności)

I. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

(Administrator danych)

 1. Administratorem danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie (zwanymi dalej odpowiednio „Odwiedzającymi” oraz „Serwisem”), prowadzoną pod adresem www.zozsk.pl, jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie z siedzibą przy ul. Żeromskiego 1, 55-010 Święta Katarzyna, NIP: 896-117-45-21, REGON: 930393011 (zwany dalej „Administratorem”).
 2. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Odwiedzających („dane”) należy kierować do Inspektora ochrony danych, na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres:
  Adam Słowik, Inspektor ochrony danych, Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie
  ul. Żeromskiego 1,55-010 Święta Katarzyna.

  (Przetwarzanie danych)
 3. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych:
  1. wszystkich Odwiedzających Serwis:
   • adres IP komputera,
   • pliki cookies zgodnie z opisem w pkt. III. niniejszej Klauzuli informacyjnej;
    w celu zapewnienia poprawności działania Serwisu oraz monitorowania jakości działania Serwisu;
  2. korzystających z usługi „Formularz kontaktowy”:
   • imię i nazwisko,
   • nr telefonu (o ile zostanie podany),
   • adres email (o ile zostanie podany),
   • dane wprowadzone do tematu i treści wiadomości,
    w celu obsługi zapytania z Formularza kontaktowego;
  3. korzystających z usługi „Odbierz wyniki badań”:
   • numer Pesel osoby logującej się do wyników swoich badań,
   • kod PIN podawany pacjentowi podczas wykonywania badań laboratoryjnych,
    w celu weryfikacji uprawnień logującego się do usługi
    (same wyniki badań laboratoryjnych Administrator przetwarza zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Klauzuli informacyjnej dla pacjenta dostępnej pod adresem: rodo),
  4. korzystających z usługi zewnętrznej „Rejestracja on-line”:
   • dane wymagane przez serwis zewnętrzny, do którego Odwiedzający zostanie przekierowany zgodnie z informacją w pkt. II niniejszej Klauzuli informacyjnej,
    w celu dokonania rejestracji zdalnej do lekarza.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Odwiedzających będzie odbywać się w związku:
  1. ze zgodą Odwiedzającego w zakresie danych podawanych w Serwisie dobrowolnie lub poprzez odpowiednie ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce Odwiedzającego
   (art. 6 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) – zwanego dalej „RODO”),
  2. z prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora jakim jest obsługa zapytania Odwiedzających oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z obsługą zapytania Odwiedzającego podczas korzystania z usług Serwisu
   (art. 6 pkt 1 lit. f) RODO),
  3. z przepisami prawa dotyczącego świadczonych przez Administratora usług medycznych, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Klauzuli informacyjnej dla pacjenta dostępnej pod adresem: rodo.
 5. Dane osobowe Odwiedzających będą przetwarzane odpowiednio, przez okres:
  1. zgodny z polityką cookies opisaną szczegółowo w pkt. III. niniejszej Klauzuli informacyjnej,
  2. wymagany do obsługi zapytania skierowanego za pomocą Formularza kontaktowego;
   w uzasadnionych przypadkach, okres przetwarzania może zostać wydłużony o czas przedawnienia roszczeń w związku z zabezpieczeniem możliwości ochrony przed roszczeniami lub potrzebny na dochodzenie roszczeń.
  3. niezbędny do weryfikacji uprawnień i realizacji tych uprawnień osób korzystających z usług w ramach Serwisu.
 6. Podanie przez Odwiedzających danych jest dobrowolne.
 7. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  (Udostępnianie danych)
 8. Dane osobowe odwiedzających mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi prawne, informatyczne lub doradztwa gospodarczego zgodnie z zawartymi odpowiednimi umowami.
 9. Poza wskazanymi podmiotami dane Odwiedzających mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Odbiorcy danych znajdują się w krajach na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
  (Prawa przysługujące Odwiedzającym)
 11. Odwiedzającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 12. Odwiedzający ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

II. DODATKOWE INFORMACJE DLA KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUGI „Rejestracja on-line”

 1. Usługa rejestracji on-line jest realizowana poprzez przekierowanie Odwiedzającego do zewnętrznego serwisu internetowego www.LekarzeBezKolejki.pl,
  1. Właścicielem serwisu www.LekarzeBezKolejki.pl jest podmiot zewnętrzny: Kamsoft SA z siedzibą: 40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133,
  2. Wszelkich informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez serwis www.LekarzeBezKolejki.pl należy szukać w tym serwisie, a w razie wątpliwości należy kontaktować się bezpośrednio z właścicielem serwisu (Kamsoft SA); regulamin serwisu jest dostępny na stronie https://lekarzebezkolejki.pl/doc/RegulaminLBK.pdf .

III. CIASTECZKA (PLIKI COOKIES)

Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Odwiedzającego zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Odwiedzającego, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Odwiedzającego, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Odwiedzającego.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:

 1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Odwiedzającego;
 2. optymalizacji korzystania przez Odwiedzającego ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Odwiedzającego;
 3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
 4. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. wyświetlania na urządzeniu końcowym Odwiedzającego treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Odwiedzającego Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Odwiedzającego przez czas określony w parametrach przeglądarki internetowej lub do czasu ich usunięcia przez Odwiedzającego. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Odwiedzającego wyłącznie za jego zgodą.

Administrator informuje, że:

 1. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Odwiedzającego. Każdy Odwiedzający Serwis może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Odwiedzającego o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Odwiedzającego Serwisu.
 2. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Odwiedzającego może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia usług w Serwisie.

Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Odwiedzającego Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych.
Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Odwiedzającego w ramach korzystania z Serwisu.
Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator.
Jeśli Odwiedzający nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.


ZOZSK-SZBI-F20-Poltyka prywatności_wer.2.0_2022.02.04.docx