OZ Święta Katarzyna
Pin   ul. Żeromskiego 1
       55-010 Święta Katarzyna
       tel. (71) 311-62-99

       OZ Siechnice
Pin   ul. Kolejowa 15
       55-011 Siechnice
       tel. (71) 311-55-17

bipSkontaktuj się z nami

    Odbierz wyniki badań

.

 

Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zozsk.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-18

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2022-07-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF z niepoprawną logicznie strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-04.07
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-07-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
 • E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Tel:  (71) 311-62-99

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, którego dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu prowadzącego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ prowadzący: Burmistrz Siechnic
 • Adres: ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (71) 786 09 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie (Ośrodek Zdrowia w Świętej Katarzynie, ul. Żeromskiego 1, 55-011 Święta Katarzyna, Ośrodek Zdrowia w Siechnicach, ul. Kolejowa 15, 55-011 Siechnice.

 • Wejście główne do budynkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu – w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (Ośrodek w Świętej Katarzynie – wejście na poziomie ulicy, Ośrodek w Siechnicach – wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych).
 • Budynki są wyposażone w windy.
 • W budynkach są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia:

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

 • TAB – przejście do następnej pozycji
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniej pozycji
 • ENTER – wybór pozycji
 • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ – przesuwanie strony góra / dół

Strona internetowa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie zawiera następujące ułatwienia:

 • Zmiana wielkości czcionki
 • Czytelna czcionka
 • Odcienie szarości
 • Wysoki kontrast
 • Kontrast-negatyw
 • Jasne tło
 • Podkreślanie linków