OZ Święta Katarzyna
Pin   ul. Żeromskiego 1
       55-010 Święta Katarzyna
       tel. (71) 311-62-99

       OZ Siechnice
Pin   ul. Kolejowa 15
       55-011 Siechnice
       tel. (71) 311-55-17

bipSkontaktuj się z nami

    Odbierz wyniki badań

.

 

Teleporady

 

Teleporada – świadczenie zdrowotne udzielane na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

 • Na teleporadę można zarejestrować się telefonicznie: OZ S􀆵więta Katarzyna - (71) 311 62 99, OZ Siechnice - (71) 311 55 17, lub poprzez rejestrację on-line na stronie www.zozsk.pl; 
 • Rejestracja telefoniczna odbywa się w godzinach pracy Przychodni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00;
 • Rejestracja zapisuje pacjenta na umówiony termin i godzinę, zgodnie z grafikiem pracy poszczególnych lekarzy oraz informuje pacjenta, że o wyznaczonej godzinie lekarz będzie dzwonił z teleporadą;
 • Lekarz ma obowiązek zadzwonić do pacjenta co najmniej 3 razy, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia świadczenia, w przypadku braku kontaktu z pacjentem wizyta zostaje anulowana;
 • Podczas teleporady lekarz może udzielić porady, zinterpretować wyniki badań, zaordynować odpowiednią formę leczenia, wystawić e-receptę, e-zwolnienie oraz skierowanie na badania dodatkowe niezbędne do dalszej diagnostyki.
 • Dokumentacja medyczna Pacjenta (badania krwi, badania obrazowe w wersji cyfrowej czy wypis ze szpitala) mogą zostać przesłane drogą elektroniczną pod wskazany przez lekarza służbowy adres mailowy;

 

Podczas teleporady lekarz ze względów medycznych może podjąć decyzję o wizycie Pacjenta w Przychodni w szczególności:

 1. gdy stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania przedmiotowego lub innych procedur z zakresu kompetencji POZ, niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady,
 1. gdy ustalenie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego nie jest możliwe na podstawie informacji zebranych podczas teleporady,
 1. gdy występują objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, nieustępujące w czasie, będące przyczyną istotnego niepokoju pacjenta (tzw. czerwone fagi),
 1. gdy brak jest spodziewanego efektu terapeutycznego (np. poprawy stanu zdrowia pacjenta) po dwóch kolejnych teleporadach, udzielonych z tej samej przyczyny, a wizyta osobista jest możliwa do realizacji.

 

 • Wszelkie informacje udzielone lekarzowi przez Pacjenta w trakcie trwania teleporady są poufne, świadczenie zostaje opisane w systemie i stanowi dokument medyczny;
 • Podczas teleporady pacjent może otrzymać informację o wysłaniu do ZUZu oraz pracodawcy e-zwolnienia lekarskiego;
 • Podczas teleporady pacjent może otrzymać e-skierowanie lub e-receptę w postaci 4-cyfrowego kodu, wysłanego w formie SMS na numer telefonu podany podczas deklaracji, jeśli nie ma możliwości wysłania wiadomości SMS, dokument zostanie wydany w wersji papierowej do odbioru osobistego w Rejestracji Przychodni,
 • Pacjent może otrzymać skierowanie na badania laboratoryjne, obrazowe w wersji papierowej, jeśli nie ma możliwości wysłania wiadomości SMS, dokument zostanie wydany w wersji papierowej do odbioru osobistego w Rejestracji Przychodni;
 • Pacjent może otrzymać e-zlecenie na wyroby medyczne w wersji papierowej do odbioru osobistego w Rejestracji Przychodni;
 • Zamówienia na recepty są przyjmowane drogą telefoniczną lub e-mail. Można również składać wypełnione zamówienie do skrzynek pocztowych zawieszonych przed wejściem do placówek.

 

Aby zamówić e-receptę, należy podać pełne dane:

1. Imię, Nazwisko, data urodzenia,
2. adres zamieszkania, aktualny numer telefonu komórkowego
3. nazwa, dawka leku, ilość opakowań potrzebnych na 1 miesiąc
4. informacja (TAK lub NIE) czy posiadasz Indywidualne Konto Pacjenta (IKP) na ePUAP

 

 e-recepta

 

 

pdf Oświadczenie rodzica w sprawie nie wyrażenia zgody na wizytę w ośrodku