OZ Święta Katarzyna
Pin   ul. Żeromskiego 1
       55-010 Święta Katarzyna
       tel. (71) 311-62-99

       OZ Siechnice
Pin   ul. Kolejowa 15
       55-011 Siechnice
       tel. (71) 311-55-17

bipSkontaktuj się z nami

    Odbierz wyniki badań

.

 

Usługi pielęgniarskie

pielęgniarka i pacjentka

W Zespole Opieki Zdrowotnej mogą Państwo liczyć na usługi pielęgniarskie. Opiekę zapewniają pielęgniarki w przychodni, wykonując bieżące zalecenia lekarskie w gabinecie zabiegowym. Proponujemy również pomoc pielęgniarki środowiskowej oraz pielęgniarki OPD.

 

Pielęgniarka środowiskowa

Objęcie opieką przez pielęgniarkę środowiskową następuje po jej uprzednim wybraniu i złożeniu deklaracji w Rejestracji

Realizacja opieki domowej nad świadczeniobiorcami sprawowana jest od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 i 18.00 z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy –zgodnie z harmonogramem pracy.

W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach, gdy wymaga tego stan świadczeniobiorcy świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia.

W schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.

W razie konieczności możliwa jest konsultacja po uprzednim kontakcie telefonicznym w Przychodni w Św. Katarzynie II p gab 206.

 

pielęgniarka siedzi przy leżącym pacjencie

Pielęgniarka OPD

Opieką pielęgniarki OPD objęci są pacjenci, których stan zdrowia nie wymaga hospitalizacji, jednak niezbędna jest systematyczna i intensywna opieka medyczna składająca się z współpracy pielęgniarki z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Wśród takich pacjentów znajdują się osoby przewlekłe chore, niepełnosprawne oraz niezdolne do samoopieki.

Liczba świadczeniobiorców korzystających z usług naszej Pielęgniarki OPD to jednoczasowo sześć osób.

Świadczenia są limitowane i finansowane przez NFZ.

Objęcie opieką długoterminową następuje na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku braku miejsc pacjent zostaje wpisany do kolejki osób oczekujących na świadczenia na podstawie dostarczonego skierowania od lekarza i czeka na wolne miejsce. Do tego czasu korzysta z opieki pielęgniarki środowiskowej.

W trakcie pierwszej wizyty po uzyskaniu ZGODY na realizację OPD oraz ZGODY na informowanie o stanie zdrowia upoważnionych osób pielęgniarka ustala PLAN OPIEKI ustalając terminy wizyt.

Dostępność:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00
  • w medycznie uzasadnionych przypadkach w soboty i niedziele i dni ustawowo wolne od pracy

W sprawach pilnych istnieje możliwość konsultacji w Przychodni w Św. Katarzynie II piętro, gabinet nr 206 – po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Pielęgniarka OPD

Zapewnienia opiekę nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają opieki szpitalnej.

Liczba świadczeniobiorców korzystających z usług naszej Pielęgniarki OPD to jednoczasowo sześć osób.

Świadczenia są limitowane i finansowane przez NFZ.

Objęcie opieką długoterminową następuje na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku braku miejsc pacjent zostaje wpisany do kolejki osób oczekujących na świadczenia na podstawie dostarczonego skierowania od lekarza i czeka na wolne miejsce. Do tego czasu korzysta z opieki pielęgniarki środowiskowej

W trakcie pierwszej wizyty po uzyskaniu ZGODY na realizację OPD oraz ZGODY na informowanie o stanie zdrowia upoważnionych osób pielęgniarka ustala PLAN OPIEKI ustalając terminy wizyt.

Dostępność:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00
  • w medycznie uzasadnionych przypadkach w soboty i niedziele i dni ustawowo wolne od pracy

W sprawach pilnych istnieje możliwość konsultacji w Przychodni w Św. Katarzynie II piętro gab 206 – po uprzednim kontakcie telefonicznym.