Siedziba główna ZOZ
OZ Święta Katarzyna
ul. Żeromskiego 1
55-010 Święta Katarzyna

Rejestracja (godz. 8:00-18:00)
tel.: (71) 311-62-99

Rejestracja do specjalistów
godz.11:00-15:00
tel.: 71 308 43 82

Filia ZOZ
OZ Siechnice
ul. Kolejowa 15
55-011 Siechnice

Rejestracja (godz. 8:00-18:00)
tel.: (71) 311-55-17

Okulista

Poradnia Okulistyczna działająca w ramach ZOZ w Świętej Katarzynie oferuje opiekę okulisty. Zapewniamy specjalistyczną opiekę obejmującą diagnostykę i leczenie chorób oczu u dzieci i dorosłych. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem do przeprowadzania badań diagnostycznych. Wizyta wiąże się z koniecznością posiadania skierowania od lekarza Podstawowej Opieki Medycznej.

Konsultacje i badania w Poradni Okulistycznej wykonywane są po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Rejestracji można dokonać telefoniczne lub osobiście.

Zakres świadczeń w Poradni Okulistycznej

Oferujemy kompleksową opiekę okulistyczną, obejmującą:

Pacjenci zainteresowani świadczeniami mogą liczyć na profesjonalną diagnostykę i skuteczne leczenie chorób oczu.

Oferujemy kompleksową opiekę okulistyczną, obejmującą:

  • badania do celów medycyny pracy,
  • specjalistyczne konsultacje okulistyczne,
  • dobór okularów (badanie pod kontem doboru szkieł korekcyjnych),
  • pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego CWG,
  • badanie grubości rogówki (pachymetria),
  •  badanie pola widzenia (perymetria komputerowa),
  • badanie OCT (optyczna koherentna tomografia siatkówki i nerwu wzrokowego),
  • diagnostykę chorób oczu (zaćma, jaskra),
  • badanie dna oka.

Poradnia okulistyczna, podobnie jak poradnia rehabilitacyjna, przyjmuje Pacjentów wyłącznie na podstawie skierowania od lekarza POZ.

Konsultacje z okulistą czy badania okulistyczne wykonywane są po wcześniejszym umówieniu terminy wizyty. Aby zapisać się do Poradni, należy dokonać rejestracji – telefonicznie lub osobiście w przychodni.

 

okulista