Siedziba główna
ZOZ Święta Katarzyna
ul. Żeromskiego 1
55-010 Święta Katarzyna

Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (71) 311-62-99

Filia
ZOZ Siechnice
ul. Kolejowa 15
55-011 Siechnice

Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (71) 311-55-17

Usługi pielęgniarskie

Pielęgniarka środowiskowa

Objęcie opieką przez pielęgniarkę środowiskową następuje po jej uprzednim wybraniu i złożeniu deklaracji w Rejestracji

Realizacja opieki domowej nad świadczeniobiorcami sprawowana jest od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 i 18.00 z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy –zgodnie z harmonogramem pracy.

W stanach nagłych, schorzeniach ostrych i nagłych zachorowaniach, gdy wymaga tego stan świadczeniobiorcy świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia.

W schorzeniach przewlekłych świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą

W razie konieczności możliwa jest konsultacja po uprzednim kontakcie telefonicznym w Przychodni w Św. Katarzynie II p gab 206.

srodowiskowa

Pielęgniarka OPD

Zapewnienia opiekę nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają opieki szpitalnej.

Liczba świadczeniobiorców korzystających z usług naszej Pielęgniarki OPD to jednoczasowo sześć osób.

Świadczenia są limitowane i finansowane przez NFZ.

Objęcie opieką długoterminową następuje na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku braku miejsc pacjent zostaje wpisany do kolejki osób oczekujących na świadczenia na podstawie dostarczonego skierowania od lekarza i czeka na wolne miejsce. Do tego czasu korzysta z opieki pielęgniarki środowiskowej

W trakcie pierwszej wizyty po uzyskaniu ZGODY na realizację OPD oraz ZGODY na informowanie o stanie zdrowia upoważnionych osób pielęgniarka ustala PLAN OPIEKI ustalając terminy wizyt.

Dostępność:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00
  • w medycznie uzasadnionych przypadkach  w soboty i niedziele i dni ustawowo wolne od pracy

W sprawach pilnych istnieje możliwość konsultacji w Przychodni w Św. Katarzynie II piętro gab 206 – po uprzednim kontakcie telefonicznym.

pielegniarka