Siedziba główna
ZOZ Święta Katarzyna
ul. Żeromskiego 1
55-010 Święta Katarzyna

Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (071) 311-62-99

Filia Siedziba główna znajduje
się w Świętej Katarzynie

ZOZ Siechnice
ul. Kolejowa 15
55-011 Siechnice

Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (071) 311-55-17

Pediatra – Poradnia Dzieci Zdrowych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie i Siechnicach zapewnia dostęp do pediatry – w ramach Poradni Dzieci Zdrowych. Świadczenia medyczne dotyczą opieki nad dzieckiem zdrowym – od noworodka do ukończenia 18 roku życia.

Zakres usług

Opieka medyczna obejmuje takie usługi jak:

Gabinety przygotowane są do przyjmowania pacjentów zdrowych, nie ma ryzyka kontaktu z dziećmi chorymi. Z racji wydzielonych godzin przyjęć dla dzieci zdrowych prosimy Rodziców o nie wchodzenie z dzieckiem z objawami choroby do Poradni Dzieci Zdrowych.

Godziny pracy Poradni Dzieci Zdrowych:
Poniedziałek 8:00-12:00
Wtorek  8:00-12:00
Środa 8:00-10:00
Czwartek 8:00-12:00 oraz 15:00-18:30

PRZED SZCZEPIENIEM
OBOWIĄZUJE BADANIE LEKARSKIE
kontakt w sprawie szczepień:
ZOZ Św. Katarzyna – pielęgniarka Iwona Kaniewska
ZOZ Siechnice – pielęgniarka Agata Makowska

pediatra