Siedziba główna
ZOZ Święta Katarzyna
ul. Żeromskiego 1
55-010 Święta Katarzyna

Rejestracja (godz. 8:00-18:00)
tel.: (71) 311-62-99

Filia
ZOZ Siechnice
ul. Kolejowa 15
55-011 Siechnice

Rejestracja (godz. 8:00-18:00)
tel.: (71) 311-55-17

Lekarz Rodzinny

Nasza przychodnia w ramach POZ zapewnia dostęp do lekarza rodzinnego. Sprawujemy kompleksową opiekę nad osobami, które zadeklarowały chęć korzystania z usług medycznych świadczonych w naszej placówce. Poradnia lekarza rodzinnego czynna jest codziennie w godzinach pracy przychodni.

Zakres usług

Świadczenia medyczne oferowane przez lekarza rodzinnego to:

  • leczenie oraz profilaktyka chorób
  • kierowanie na rehabilitację oraz orzekanie o stanie zdrowia
  • wizyty domowe
  • kierowanie na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe
  • kierowanie na szybką konsultację do lekarzy AOS.

W ramach POZ oferujemy także usługi pielęgniarskie w gabinecie zabiegowym, opiekę pielęgniarki i położnej środowiskowej, a także pielęgniarki OPD.

Kierowanie do szpitala lub lekarza AOS

Lekarz rodzinny skieruje Państwa do lekarza AOS lub do szpitala wtedy, gdy:

  • wyczerpał możliwości terapeutyczne lub diagnostyczne dostępne w POZ
  • stan pacjenta wymaga leczenia w warunkach szpitalnych.

Aby skorzystać ze świadczeń realizowanych przez lekarza rodzinnego, należy dokonać rejestracji w przychodni – telefonicznie lub osobiście.

 

lekarz rodzinny