OZ Święta Katarzyna
Pin   ul. Żeromskiego 1
       55-010 Święta Katarzyna
       tel. (71) 311-62-99

       OZ Siechnice
Pin   ul. Kolejowa 15
       55-011 Siechnice
       tel. (71) 311-55-17

bipSkontaktuj się z nami

    Odbierz wyniki badań

.

 

Oferta pracy - LEKARZ LARYNGOLOG


Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie zatrudni osobę na stanowisko:

LEKARZ LARYNGOLOG

RODZAJ ZATRUDNIENIA:

 1. a) umowa o pracę b) umowa zlecenie c) kontrakt

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe medyczne w zawodzie lekarz,
  specjalizacja: laryngologia,
 • Prawo wykonywania zawodu,
 • Dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.

OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie rodzaj umowy do uzgodnienia,
 • Dni i godziny pracy do uzgodnienia,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie,
 • Pracę w milej atmosferze.

 

Miejsce pracy: Święta Katarzyna

 

Oferty (CV wraz z wypełnioną klauzulą informacyjną i zgodą na przetwarzanie danych) prosimy przesyłać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

 

OFERTA WAŻNA DO 31.07.2024r.

 

RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

wobec osób ubiegających się o pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie, ul. Żeromskiego 1, 55-010 Święta Katarzyna,
NIP: 896-117-45-21, REGON: 930393011.

 1. Inspektorem ochrony danych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie jest Adam Słowik. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kierować mailowo
  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub pocztą tradycyjna na adres Zespołu Opieki Zdrowotnej.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1)
  , zwanego RODO, zgodnie z:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie zgody osoby ubiegającej się o pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie w związku z procesem rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora danych w celu wybrania pracownika i zawarcia z nim umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnego, tj. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 późn. zm.) lub Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.).
 3. Zgoda o której mowa w pkt. 3.i. jest dobrowolna, jednak jej nieudzielenie udaremni nam rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych w całości. W przypadku gdy dane są wymagane prawem, brak zgody na ich przetwarzanie będzie wiązał się z odrzuceniem aplikacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:
  1. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie na potrzeby aktualnie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego – okres 4 miesięcy od czasu rozstrzygnięcia rekrutacji na dane stanowisko,
  2. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji – do czasu odwołania zgody lub do 31 grudnia roku następnego licząc od daty dostarczenia aplikacji.

Po wskazanym terminie, w przypadku wcześniejszego nie odebrania przez Panią/Pana dokumentów, zostaną one zniszczone.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania w trakcie i w związku z ich przetwarzaniem przez Administratora danych.
 2. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul Stawki 2).
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom poza podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Ja niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby prowadzonej rekrutacji przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie, ul. Żeromskiego 1, 55-010 Święta Katarzyna

Data udzielenia zgody i podpis: ……………………………………………………………………………………………………….

Ja niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie, ul. Żeromskiego 1, 55-010 Święta Katarzyna

Data udzielenia zgody i podpis: ……………………………………………………………………………………………………….

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

* Każda ze zgód może zostać wycofana niezależnie w każdej chwili w sposób adekwatny do jej udzielenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem..