Siedziba główna ZOZ
OZ Święta Katarzyna
ul. Żeromskiego 1
55-010 Święta Katarzyna

Rejestracja (godz. 8:00-18:00)
tel.: (71) 311-62-99

Rejestracja do specjalistów
godz.11:00-15:00
tel.: 71 308 43 82

Filia ZOZ
OZ Siechnice
ul. Kolejowa 15
55-011 Siechnice

Rejestracja (godz. 8:00-18:00)
tel.: (71) 311-55-17

Misja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie

Nadrzędnym celem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie jest zapewnienie naszym Pacjentom jak najszerszego dostępu do wysokiej jakości usług medycznych oraz stworzenie możliwie najlepszych warunków dla rozwoju i sukcesu placówki, satysfakcji pracowników oraz współpracy z wiarygodnymi kontrahentami.