Siedziba główna
ZOZ Święta Katarzyna
ul. Żeromskiego 1
55-010 Święta Katarzyna

Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (071) 311-62-99

Filia Siedziba główna znajduje
się w Świętej Katarzynie

ZOZ Siechnice
ul. Kolejowa 15
55-011 Siechnice

Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (071) 311-55-17

Kontakt z przychodnią – Święta Katarzyna, Siechnice

Nasza przychodnia w Świętej Katarzynie oraz Siechnicach zapewnia dostęp do podstawowych świadczeń medycznych w ramach NFZ oraz świadczeń komercyjnych (odpłatnych). Pacjenci mogą skorzystać z szerokiego zakresu usług, takich jak np. konsultacje z okulistą, konsultacje z neurologiem czy ortopedą, a także badania stomatologiczne. Ponadto możliwa jest prywatna rehabilitacja uwzględniająca wiele zabiegów fizjoterapeutycznych.

Niezależnie od tego czy Pacjenci zamierzają skorzystać z usług na NFZ czy komercyjnych, powinni dokonać wcześniejszej rejestracji. Na wizytę prosimy umawiać się telefonicznie lub osobiście – w placówce w Świętej Katarzynie oraz w placówce w Siechnicach.

Placówka Święta Katarzyna
Placówka Święta Katarzyna
ul. Żeromskiego 1
55-010 Święta Katarzyna
e-mail: sekretariat@zozsk.pl
Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (071) 311-62-99
poradnia stomatologiczna - (071) 722-41-57
poradnia rehabilitacyjna - (071) 722-41-58
Placówka Siechnice
Placówka Siechnice
ul. Kolejowa 15
55-011 Siechnice
e-mail: sekretariat@zozsk.pl
Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (071) 311-55-17
tel.: (071) 311-62-99