Siedziba główna
ZOZ Święta Katarzyna
ul. Żeromskiego 1
55-010 Święta Katarzyna

Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (071) 311-62-99

Siedziba główna
ZOZ Siechnice
ul. Kolejowa 15
55-011 Siechnice

Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (071) 311-55-17

Poradnia okulistyczna

 

W ramach poradni zapewniamy profesjonalną diagnostykę i efektywne leczenie chorób oczu.

Konsultacje okulistyczne:

  • specjalistyczne konsultacje okulistyczne,
  • badania do celów medycyny pracy,
  • dobór okularów (badanie pod kontem doboru szkieł korekcyjnych),
  • pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego CWG,
  • pachymetria (badanie grubości rogówki),
  • perymetria komputerowa (badanie pola widzenia),
  • badanie OCT (optyczna koherentna tomografia siatkówki i nerwu wzrokowego),
  • diagnostyka chorób oczu (zaćma, jaskra),
  • badanie dna oka.

okulista