Siedziba główna
ZOZ Święta Katarzyna
ul. Żeromskiego 1
55-010 Święta Katarzyna

Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (071) 311-62-99

Siedziba główna
ZOZ Siechnice
ul. Kolejowa 15
55-011 Siechnice

Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (071) 311-55-17

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

NASZE PLACÓWKI

Placówka Święta Katarzyna
Placówka Święta Katarzyna
ul. Żeromskiego 1
55-010 Święta Katarzyna
e-mail: sekretariat@zozsk.pl
Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (071) 311-62-99
poradnia stomatologiczna – (071) 722-41-57
poradnia rehabilitacyjna – (071) 722-41-58
Placówka Siechnice
Placówka Siechnice
ul. Kolejowa 15
55-011 Siechnice
e-mail: sekretariat@zozsk.pl
Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (071) 311-55-17
tel.: (071) 311-62-99

Odbiór wyników badań

Nasze laboratorium istnieje od 1984 roku. Powstało z potrzeb lokalnejspołeczności. Mając długoletnie doświadczenie zawodowe wsparte nowoczesną aparaturą zapewniamy fachową obsługę.

Dbamy o Państwa zdrowie, dlatego staramy się, aby wszystkie wyniki badań robione na miejscu
były dostępne tego samego dnia.

Więcej informacji