Siedziba główna
ZOZ Święta Katarzyna
ul. Żeromskiego 1
55-010 Święta Katarzyna

Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (71) 311-62-99

Filia
ZOZ Siechnice
ul. Kolejowa 15
55-011 Siechnice

Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (71) 311-55-17

Poradnia ogólna:

Sprawujemy kompleksową opiekę nad osobami, które zadeklarowały chęć korzystania z usług naszego lekarza rodzinnego.

Oferujemy Państwu:

  • leczenie oraz profilaktykę chorób
  • rehabilitację- oraz orzekanie o stanie zdrowia
  • wizyty domowe
  • kierowanie pacjentów na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe
  •  kierowanie na szybką konsultację do lekarzy AOS,

Lekarz rodzinny skieruje Państwa do lekarza AOS lub do szpitala wtedy, gdy:

  • wyczerpał możliwości terapeutyczne lub diagnostyczne dostępne w POZ
  • stan pacjenta wymaga leczenia w warunkach szpitalnych

Poradnia lekarza rodzinnego czynna jest codziennie w godz. pracy Przychodni

W ramach POZ oferujemy także usługi pielęgniarskie w gab. zabiegowym, opiekę pielęgniarki i położnej środowiskowej a także pielęgniarki OPD.

doktor