Siedziba główna
ZOZ Święta Katarzyna
ul. Żeromskiego 1
55-010 Święta Katarzyna

Rejestracja (godz. 8:00-18:00)
tel.: (71) 311-62-99

Filia
ZOZ Siechnice
ul. Kolejowa 15
55-011 Siechnice

Rejestracja (godz. 8:00-18:00)
tel.: (71) 311-55-17

Poradnia medycyny pracy

Badania profilaktyczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2015r. (Dz.U,2015 poz.457).
Swoją ofertę kierujemy do firm, przedsiębiorstw oraz instytucji, do których należy zapewnienie pracownikom profilaktycznej opieki z zakresu medycyny pracy. Badania pracowników są wykonywane na podstawie pisemnej umowy pracodawcy zawartej z podstawową jednostką służby medycyny pracy.
Badanie przeprowadzone na podstawie skierowania od pracodawcy, kończy się wydaniem zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na danym stanowisku bądź stwierdza przeciwwskazania do jej podjęcia.

Zakres badań:

  • wstępne (wykonywane przed przystąpieniem do pracy lub w przypadku zmiany stanowiska, jeżeli występują na tym stanowisku inne czynniki szkodliwe,
  • okresowe przeprowadzane w okresie zatrudnienia przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia,
  • kontrolne (wykonywane po 30 dniach zwolnienia),
  • do celów sanitarno-epidemiologicznych,
  • badanie osób ubiegających się o prawo jazdy,
  • badania kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii,
  • badania osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (operatorzy urządzeń i maszyn, praca na wysokości 3metrów i wyżej, obsługa suwnic, podnośników, wózków widłowych),
  • badania pracowników ochrony fizycznej.

praca