Poradnia medycyny pracy

grafika zębatek

Poradnia medycyny pracy zaprasza do współpracy firmy, przedsiębiorstwa oraz instytucje, do obowiązków których należy zapewnienie pracownikom profilaktycznej opieki z zakresu medycyny pracy. W ramach usług wykonujemy również badania kandydatów ubiegających się o prawo jazdy wszystkich kategorii.

 

Jak wygląda współpraca?

Badania pracowników są wykonywane na podstawie pisemnej umowy pracodawcy zawartej z podstawową jednostką służby medycyny pracy.
Badanie przeprowadzone na podstawie skierowania od pracodawcy, kończy się wydaniem zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na danym stanowisku bądź stwierdza przeciwwskazania do jej podjęcia.

Wykonujemy badania profilaktycznie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2015r. (Dz.U,2015 poz.457).

 

Zakres badań

W poradni medycyny pracy wykonujemy badania dla wszystkich stanowisk wymagających szczególnej sprawności oraz w przypadku, gdy na stanowisku występują czynniki szkodliwe. W naszych przychodniach znajdują się gabinety różnych specjalizacji, w tym laryngolog czy okulista. Na miejscu wykonujemy również badania laboratoryjne. Kompleksowość naszych usług pozwala w krótkim terminie uzyskać komplet badań niezbędnych do wykonywania pracy.

W zakres badań medycyny pracy, które oferujemy w naszej poradni, wchodzą:

  • badania wstępne (wykonywane przed przystąpieniem do pracy lub w przypadku zmiany stanowiska, jeżeli występują na tym stanowisku inne czynniki szkodliwe,
  • badania okresowe przeprowadzane w okresie zatrudnienia przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia,
  • badania kontrolne (wykonywane po 30 dniach zwolnienia),
  • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,
  • badanie osób ubiegających się o prawo jazdy,
  • badania kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii,
  • badania osób wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (operatorzy urządzeń i maszyn, praca na wysokości 3metrów i wyżej, obsługa suwnic, podnośników, wózków widłowych),
  • badania pracowników ochrony fizycznej.