Siedziba główna
ZOZ Święta Katarzyna
ul. Żeromskiego 1
55-010 Święta Katarzyna

Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (071) 311-62-99

Filia Siedziba główna znajduje
się w Świętej Katarzynie

ZOZ Siechnice
ul. Kolejowa 15
55-011 Siechnice

Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (071) 311-55-17

Poradnia dla dzieci zdrowych

Opieka nad dzieckiem od noworodka do 18 roku życia,

  • diagnostyka laboratoryjna,
  • ocena rozwoju psychomotorycznego,
  • szczepienia ochronne, porady żywieniowe,
  • profilaktyka prozdrowotna.

Gabinety przygotowane są do przyjmowania pacjentów zdrowych, nie ma ryzyka kontaktu z dziećmi chorymi. Z racji wydzielonych godzin przyjęć dla dzieci zdrowych prosimy Rodziców o nie wchodzenie z dzieckiem z objawami choroby do Poradni Dzieci Zdrowych.

Godziny pracy Poradni Dzieci Zdrowych:

Poniedziałek 8:00-12:00
Wtorek  8:00-12:00
Środa 8:00-10:00
Czwartek 8:00-12:00 oraz 15:00-18:30

PRZED SZCZEPIENIEM OBOWIĄZUJE BADANIE LEKARSKIE
kontakt w sprawie szczepień:
ZOZ Św. Katarzyna – pielęgniarka Iwona Kaniewska
ZOZ Siechnice – pielęgniarka Agata Makowskadzieci