Siedziba główna
ZOZ Święta Katarzyna
ul. Żeromskiego 1
55-010 Święta Katarzyna

Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (71) 311-62-99

Filia
ZOZ Siechnice
ul. Kolejowa 15
55-011 Siechnice

Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (71) 311-55-17

Poradnia chirurgiczna

Koszty Poradni pokrywane są ze środków gminnych są adresowane dla mieszkańców gminy Siechnice.

  • proste zabiegi chirurgiczne, nie wymagające hospitalizacji
  • wycinanie guzków oraz znamion skórnych, tłuszczaków, kaszaków, włókniaków, brodawek
  • wycięte (usunięte) znamiona odsyłane są do badania histopatologicznego.

poradnia