Siedziba główna
ZOZ Święta Katarzyna
ul. Żeromskiego 1
55-010 Święta Katarzyna

Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (71) 311-62-99

Filia
ZOZ Siechnice
ul. Kolejowa 15
55-011 Siechnice

Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (71) 311-55-17

Położna środowiskowa

Sprawujemy kompleksową opiekę położniczą i ginekologiczną nad osobami płci żeńskiej i noworodkami do 2 miesiąca życia.
Wyboru lub zmiany położnej można dokonać do 3 razy w ciągu roku
Świadczenia realizowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00
W ramach wizyt patronażowych opiekujemy się noworodkiem i kobietą do 42 dnia połogu.

Opieka nad noworodkiem ma na celu obserwację i ocenę rozwoju fizycznego w zakresie: adaptacji do środowiska zewnętrznego, stanu skóry i błon śluzowych, pępka, wydalin, wydzielin, rozwoju psychoruchowego, funkcjonowania narządów zmysłów, ocenę relacji rodziny z noworodkiem
Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej.

Badania wykonywane w obecności opiekunów prawnych lub faktycznych w domu dziecka.

polozna