Stanowisko specjalisty ds. księgowo-kadrowych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie zatrudni osobę na stanowisko :

SPECJALISTA DS. KSIĘGOWO-KADROWYCH

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Kompleksowa obsługa pracowników pod kątem dokumentacji kadrowej (w tym sporządzanie umów, prowadzenie akt osobowych)
 • Prowadzenie ewidencji urlopów, czasu pracy, absencji, zwolnień lekarskich; naliczanie zasiłków
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi, sporządzanie stosownych dokumentacji do ZUS, GUS, US, PPK, PFRON, etc.
 • Przygotowywanie  sprawozdań w zakresie zatrudnienia pracowników  i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz dla instytucji zewnętrznych (GUS, )
 • Weryfikacja formalno-rachunkowa dowodów księgowych,
 • Aktualizacja danych kontrahentów w systemie finansowo-księgowym,
 • Dekretacja i księgowanie dokumentów w systemie finansowo-księgowym
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczanie składników majątku w systemie finansowo-księgowym
 • Monitorowanie zmian zachodzących w przepisach podatkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

WYMAGANIA:

 • Wyższe wykształcenie z zakresu ekonomii, finansów lub rachunkowości,
 • Minimum 3 –letnie doświadczenie w prowadzeniu pełnej księgowości i kadr na samodzielnym stanowisku (praca w Biurze Rachunkowym będzie dodatkowym atutem),
 • Biegła praktyczna znajomość przepisów z zakresu: prawa podatkowego, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Zdolność śledzenia zmian w przepisach oraz samodzielnego rozwiązywania problemów            z obszaru księgowości i kadr
 • Bardzo dobra organizacja pracy, sumienność i terminowość,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Doświadczenie w pracy z oprogramowaniem ERP, mile widziana znajomość systemu Comarch Optima,
 • Doświadczenie w  sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz rozliczeń podatkowych,
 • Umiejętność wykorzystania w pracy pakietu MS Office

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia,
 • ubezpieczenie grupowe
 • benefity pracownicze z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • pracę od poniedziałku do piątku w siedzibie ZOZ w godzinach 7.30-15.05 (pełny etat),
 • możliwość rozwoju (szkolenia)
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Realną możliwość rozwoju zawodowego w  firmie  obsługującej szeroki zakres procesów

 

Miejsce pracy : Święta Katarzyna/Siechnice
Oferty (CV wraz z wypełnioną klauzulą informacyjną i zgodą na przetwarzanie danych) prosimy przesyłać mailowo na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

 

RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

wobec osób ubiegających się o pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie, ul. Żeromskiego 1, 55-010 Święta Katarzyna,
NIP: 896-117-45-21, REGON: 930393011.

 1. Inspektorem ochrony danych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie jest Adam Słowik. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kierować mailowo
  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub pocztą tradycyjna na adres Zespołu Opieki Zdrowotnej.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1)
  , zwanego RODO, zgodnie z:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie zgody osoby ubiegającej się o pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie w związku z procesem rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora danych w celu wybrania pracownika i zawarcia z nim umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnego, tj. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 późn. zm.) lub Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.).
 3. Zgoda o której mowa w pkt. 3.i. jest dobrowolna, jednak jej nieudzielenie udaremni nam rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych w całości. W przypadku gdy dane są wymagane prawem, brak zgody na ich przetwarzanie będzie wiązał się z odrzuceniem aplikacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:
  1. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie na potrzeby aktualnie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego – okres 4 miesięcy od czasu rozstrzygnięcia rekrutacji na dane stanowisko,
  2. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji – do czasu odwołania zgody lub do 31 grudnia roku następnego licząc od daty dostarczenia aplikacji.

Po wskazanym terminie, w przypadku wcześniejszego nie odebrania przez Panią/Pana dokumentów, zostaną one zniszczone.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania w trakcie i w związku z ich przetwarzaniem przez Administratora danych.
 2. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul Stawki 2).
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom poza podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Ja niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby prowadzonej rekrutacji przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie, ul. Żeromskiego 1, 55-010 Święta Katarzyna

Data udzielenia zgody i podpis: ……………………………………………………………………………………………………….

Ja niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie, ul. Żeromskiego 1, 55-010 Święta Katarzyna

Data udzielenia zgody i podpis: ……………………………………………………………………………………………………….

 

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *

* Każda ze zgód może zostać wycofana niezależnie w każdej chwili w sposób adekwatny do jej udzielenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem..