OZ Święta Katarzyna
Pin   ul. Żeromskiego 1
       55-010 Święta Katarzyna
       tel. (71) 311-62-99

       OZ Siechnice
Pin   ul. Kolejowa 15
       55-011 Siechnice
       tel. (71) 311-55-17

bipSkontaktuj się z nami

    Odbierz wyniki badań

.

 

Oferty pracy - specjalista ds. księgowości

Dyrektor SP ZOZ w Św. Katarzynie zatrudni w ramach umowy o pracę osobę na stanowisko:

Specjalista ds. księgowości i rachunku kosztów

 

Zakres obowiązków:

W zakresie rachunku kosztów:

 • Aktualizacja ośrodków powstawania kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami wewnętrznymi.
 • Rozliczanie kosztów bezpośrednich oraz kosztów pośrednich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącego podmiotów leczniczych.
 • Kalkulacja kosztu wytworzenia OPK
 • Analiza, weryfikacja i ocena kosztów wytworzenia OPK
 • Analiza prawidłowości dokonanej ewidencji kosztów wg rodzaju i przychodów oraz ich przypisania do poszczególnych ośrodków powstawania kosztów
 • Opracowywanie, weryfikacja i nadzór nad aktualizacją kluczy podziałowych
 • Udział w tworzeniu projektów wewnętrznych regulacji dotyczących ewidencji i rachunku kosztów.

W zakresie rejestru umów:

 • Nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji dot. umów o wartości powyżej 500 zł, zawieranych przez ZOZ w Świętej Katarzynie.
 • Wprowadzanie danych do rejestru umów zawartych przez ZOZ w Świętej Katarzynie.
 • Udział w tworzeniu projektów wewnętrznych regulacji dotyczących obiegu umów.

 

Nasze wymagania:

 • Dobra znajomości zasad rachunkowych i podatkowych, oraz znajomość zasad rachunku kosztów.
 • Wykształcenie min. średnie ekonomiczne.
 • Min. roczne doświadczenie w dziale kosztów.
 • Praktyczna znajomości pakietu MS Office, w szczególności bardzo dobrej znajomości programu Excel.
 • Praktyczna znajomość rachunku kosztów, pożądana w służbie zdrowia.
 • Mile widziana znajomość oprogramowania klasy ERP.
 • Umiejętność pracy analitycznej.

 

Oferujemy:

Ciekawą i pełną wyzwań pracę w stabilnym i rozwijającym się Zespole Opieki Zdrowotnej,
Pracę na pełen etat w ramach umowy o pracę lub inną formę współpracy,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- dokumenty potwierdzające wykształcenie,
- dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

 

Kontakt:
CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

lub na adres Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie ul. Żeromskiego 1, 55-010 Św. Katarzyna z dopiskiem "Oferta pracy-Dział Kadr".

 

 
RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

wobec osób ubiegających się o pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie, ul. Żeromskiego 1, 55-010 Święta Katarzyna,
NIP: 896-117-45-21, REGON: 930393011.
Inspektorem ochrony danych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie jest Adam Słowik. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kierować mailowo
na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjna na adres Zespołu Opieki Zdrowotnej.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1), zwanego RODO, zgodnie z:
art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie zgody osoby ubiegającej się o pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie w związku z procesem rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora danych w celu wybrania pracownika i zawarcia z nim umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnego, tj. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 późn. zm.) lub Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.).
Zgoda o której mowa w pkt. 3.i. jest dobrowolna, jednak jej nieudzielenie udaremni nam rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych w całości. W przypadku gdy dane są wymagane prawem, brak zgody na ich przetwarzanie będzie wiązał się z odrzuceniem aplikacji.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:
w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie na potrzeby aktualnie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego – okres 4 miesięcy od czasu rozstrzygnięcia rekrutacji na dane stanowisko,
w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji – do czasu odwołania zgody lub do 31 grudnia roku następnego licząc od daty dostarczenia aplikacji.
Po wskazanym terminie, w przypadku wcześniejszego nie odebrania przez Panią/Pana dokumentów, zostaną one zniszczone.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania w trakcie i w związku z ich przetwarzaniem przez Administratora danych.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul Stawki 2).
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom poza podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Ja niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby prowadzonej rekrutacji przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie, ul. Żeromskiego 1, 55-010 Święta Katarzyna

Data udzielenia zgody i podpis: ……………………………………………………………………………………………………….

Ja niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie, ul. Żeromskiego 1, 55-010 Święta Katarzyna

Data udzielenia zgody i podpis: ……………………………………………………………………………………………………….

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *
* Każda ze zgód może zostać wycofana niezależnie w każdej chwili w sposób adekwatny do jej udzielenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem..