Oferta pracy - lekarz pediatra

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie zatrudni osobę na stanowisko:

 

LEKARZ PEDIATRA

 

WYMAGANIA:

  • Wykształcenie wyższe medyczne w zawodzie lekarz, specjalizacja: pediatria lub medycyna rodzinna (lub w trakcie specjalizacji).
  • Prawo wykonywania zawodu.
  • Dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.

OFERUJEMY:

  • Stabilne zatrudnienie rodzaj umowy do uzgodnienia.
  • Dni i godziny pracy do uzgodnienia.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie.
  • Pracę w milej atmosferze.


Miejsce pracy: Święta Katarzyna/Siechnice

Oferty (CV wraz z wypełnioną klauzulą informacyjną i zgodą na przetwarzanie danych) prosimy przesyłać mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

 

 

RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

wobec osób ubiegających się o pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie, ul. Żeromskiego 1, 55-010 Święta Katarzyna,
NIP: 896-117-45-21, REGON: 930393011.

Inspektorem ochrony danych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie jest Adam Słowik. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kierować mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjna na adres Zespołu Opieki Zdrowotnej.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1), zwanego RODO, zgodnie z: art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie zgody osoby ubiegającej się o pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie w związku z procesem rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora danych w celu wybrania pracownika i zawarcia z nim umowy o pracę / umowy cywilnoprawnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnego, tj. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 późn. zm.) lub Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

Zgoda, o której mowa w pkt. 3.i. jest dobrowolna, jednak jej nieudzielenie udaremni nam rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych w całości. W przypadku gdy dane są wymagane prawem, brak zgody na ich przetwarzanie będzie wiązał się z odrzuceniem aplikacji.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:
w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie na potrzeby aktualnie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego – okres 4 miesięcy od czasu rozstrzygnięcia rekrutacji na dane stanowisko, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie na potrzeby przyszłych rekrutacji – do czasu odwołania zgody lub do 31 grudnia roku następnego licząc od daty dostarczenia aplikacji.
Po wskazanym terminie, w przypadku wcześniejszego nieodebrania przez Panią/Pana dokumentów, zostaną one zniszczone.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania w trakcie i w związku z ich przetwarzaniem przez Administratora danych.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul Stawki 2).
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom poza podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Ja niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby prowadzonej rekrutacji przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie, ul. Żeromskiego 1, 55-010 Święta Katarzyna
D

ata udzielenia zgody i podpis: ……………………………………………………………………………………………………….
Ja niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie, ul. Żeromskiego 1, 55-010 Święta Katarzyna
Data udzielenia zgody i podpis: ……………………………………………………………………………………………………….

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH *
* Każda ze zgód może zostać wycofana niezależnie w każdej chwili w sposób adekwatny do jej udzielenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem..