Siedziba główna
ZOZ Święta Katarzyna
ul. Żeromskiego 1
55-010 Święta Katarzyna

Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (071) 311-62-99

Siedziba główna
ZOZ Siechnice
ul. Kolejowa 15
55-011 Siechnice

Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (071) 311-55-17

Poradnia stomatologiczna

  •  leczenie w znieczuleniu ubytków próchniczego i niepróchniczego pochodzenia,
  •  profilaktyka próchnicy u dzieci i młodzieży (lakowanie zębów),
  •  uzupełnienia protetyczne (korony porcelanowe, protezy szczękowe),
  •  wybielanie zębów,
  •  nowoczesne leczenie kanałowe,
  •  bezbolesna ekstrakcja zębów.

Tooth