Siedziba główna
ZOZ Święta Katarzyna
ul. Żeromskiego 1
55-010 Święta Katarzyna

Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (071) 311-62-99

Siedziba główna
ZOZ Siechnice
ul. Kolejowa 15
55-011 Siechnice

Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (071) 311-55-17

Poradnia ortopedyczna

W ramach Poradni prowadzone są konsultacje ortopedyczne (przed i po leczeniu operacyjnym), prowadzona jest również kontrola radiologiczna jak również badanie USG aparatu narządu ruchu w obrębie kończyn dolnych i górnych oraz obręczy barkowej.

Diagnozowanie i leczenie chorób i urazów narządu ruchu:

  • dolegliwości bólowe stawów kolan, stawów biodrowych, okolicy obręczy barkowej, kręgosłupa,
  • zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kończyn dolnych i górnych oraz kręgosłupa
  • iniekcje do- i okołostawowe,
  • zmiany opatrunków, zdejmowanie szwów, kontrola pooperacyjna (w ramach leczenia ambulatoryjnego poszpitalnego),
  • zdejmowanie opatrunków gipsowych
  • poradnictwo w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego.

ortopeda