Siedziba główna
ZOZ Święta Katarzyna
ul. Żeromskiego 1
55-010 Święta Katarzyna

Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (071) 311-62-99

Siedziba główna
ZOZ Siechnice
ul. Kolejowa 15
55-011 Siechnice

Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (071) 311-55-17

Poradnia neurologiczna

W ramach Poradni prowadzone są konsultacje oraz diagnostyka neurologiczna:

  • diagnostyka i leczenie schorzeń centralnego i obwodowego układu nerwowego
  • diagnostyka i różnicowanie zaburzeń korzeniowych w obrębie kręgosłupa oraz stawów obwodowych (rwa kulszowa, rwa barkowa, zespół kanału cieśni nadgarstka)
  • diagnostyka i leczenie niedowładów w obrębie kończyn górnych i dolnych.

badanie