Siedziba główna
ZOZ Święta Katarzyna
ul. Żeromskiego 1
55-010 Święta Katarzyna

Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (071) 311-62-99

Siedziba główna
ZOZ Siechnice
ul. Kolejowa 15
55-011 Siechnice

Rejestracja (godz. 7:30-18:30)
tel.: (071) 311-55-17

Poradnie specjalistyczne

AOS czyli Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna umożliwia  korzystanie z  wiedzy i doświadczenia naszej kadry lekarskiej i pielęgniarsko-położniczej.  Należą do nich chirurdzy, ortopedzi, okuliści, stomatolodzy, ginekolodzy, neurolodzy, pulmonolog, laryngolodzy.

Na miejscu wykonujemy drobne zabiegi chirurgiczne wraz z pobieraniem materiału do badań histopatologicznych.

Świadczymy również usługi w zakresie RTG czy badań USG.

Do wszystkich specjalistów poza ginekologiem jest potrzebne skierowanie.

lekarz